Domki wypoczynkowe Czardasz w Kaczórkach

Skansen Guciów

Zagroda Guciów to muzeum etnograficzno-przyrodnicze wpisane do rejestru zabytków. Zagroda położona jest w dolinie Wieprza na Roztoczu Środkowym. W zagrodzie można zwiedzić najlepiej zachowany w Polsce zespół wczesnośredniowiecznego osadnictwa (grodzisko, osady otwarte, cmentarzyska kurhanowe).

Zagroda Wiejska
Guciów 19
22-470 Zwierzyniec
tel. 846608900